Висновки


Всі операції комерційних банків в залежності від економічного змісту поділяються на:
— пасивні операції. До них відносять: залучення коштів на банківські рахунки (поточні, депозитні), недепозитне залучення коштів (одержання кредитів на міжбанківському ринку, випуск банківських векселів, облігацій та інших зобов’язань);
— активні операції. До них належать: операції по видачі кредитів, операції з цінними паперами, формування касових залишків і резервів, формування інших активів;
— банківські послуги. Їх умовно можна об’єднати в такі групи: гарантійні, посередницькі, консультаційні, трастові (довірчі).
Банки можуть здійснювати такі кредитні операції з векселями:
— Активні: врахування векселів та надання кредитів під заставу векселів.
— Пасивні: перерахування придбаних векселів і одержання кредитів під заставу векселів.
Кредит у формі врахування векселів надається шляхом:
— перерахування коштів на поточний рахунок пред'явника;
— оплати кредиторської заборгованості пред'явника за умови подання відповідних документів.
Надання банком кредитів під заставу векселів здійснюється на загальних принципах банківського кредиту.
Прийняття векселів у заставу банк здійснює на підставі укладеного з векселедержателем-позичальником договору застави, в якому встановлюється місце зберігання заставлених векселів. В заставу приймається векселі, строк платежу за якими є більш віддаленим у часі, ніж термін дії позики.
<< | >>
Источник: Контрольна работа. Банківські операції. 2013

Еще по теме Висновки:

 1. ВИСНОВКИ
 2. ВИСНОВКИ
 3. ВИСНОВКИ
 4. ВИСНОВКИ
 5. ВИСНОВКИ
 6. ВИСНОВКИ
 7. ВИСНОВКИ
 8. ВИСНОВКИ
 9. ВИСНОВКИ
 10. ВИСНОВКИ
 11. ВИСНОВКИ
 12. ВИСНОВКИ
 13. ВИСНОВКИ