Література

Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и безопасность в мире неравенства. – М., 2005.

2. Кір’ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 3–11.

3. Колот А. Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та лібералізації економічних відносин // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 1. – С. 3–11.

4. Липов В. Проблеми запозичення систем мотивації персоналу у трансформаційних економіках: крос-культурні засади дослідження // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 42–47.

5. Лібанова Е. Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 120–136.

6. Немова Л. А. Социально-экономическая политика государства в Канаде. – М., 2004.

7. Немова Л. Канадськая модель социальной политики // США-Канада: ЭПК. – 2007. – № 9. – С. 21–34.

8. Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці.
– 2008. – № 4. – С. 3–8.

9. Попов Н.П. Бедность не порок? // Вест. РАН. – 2008. – № 8. – С. 688–692.

10. Приймак В., Ткач І. Ґенеза екомологічної парадигми людського розвитку // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 28–34.

11. Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 32–37.

12. Соколик М., Півень М. Сценарії та наслідки підвищення мінімальних соціальних стандартів у 2007-2009 роках в Україні // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 1. – С. 29–34.

13. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції». – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

14. Україна – 2015: Національна стратегія розвитку. – К. : Громадсько-політичне об’єднання «Український форум», 2008. – 74 с.

15. Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 37–45
<< | >>
Источник: Геэць В.М.. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. Частина 1. 2008

Еще по теме Література:

  1. Використана та рекомендована література
  2. Використана та рекомендована література
  3. Використана та рекомендована література
  4. Використана та рекомендована література
  5. Використана та рекомендована література
  6. Використана та рекомендована література
  7. Використана та рекомендована література
  8. Використана та рекомендована література
  9. Література
  10. Література