Питання для самоперевірки

Сформулюйте основні цілі державної регіональної фінансової

політики.

2. В чому полягають основні завдання регіональної фінансової

політики?

3. Що розуміється під поняттям «фінансова автономія місцевих органів

влади»?

4. Назвіть показники, за допомогою яких визначається рівень

фінансової автономії місцевих органів влади.

5. Що характеризує коефіцієнт податкоспроможності адміністративно -

територіальної одиниці?

6. Які заходи сприяють підвищенню конкурентоспроможності регіонів?

7. Сформулюйте основні напрямки удосконалення державної

регіональної фінансової політики.

8. У чому полягають причини виникнення вертикальних фіскальних

дисбалансів? Назвіть основні заходи щодо їх усунення.

9 У чому полягають причини виникнення горизонтальних фіскальних

дисбалансів? Назвіть основні заходи щодо їх усунення.10. Чим зумовлена необхідність впровадження в Україні фінансового

вирівнювання?

11. Які основні завдання вирішуються за допомогою міжбюджетних

відносин?

2. 12. Назвіть основні методи фінансового вирівнювання
<< | >>
Источник: Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою. 2010

Еще по теме Питання для самоперевірки:

 1. Питання для самоперевірки
 2. Питання для самоперевірки
 3. Питання для самоперевірки
 4. Питання до самоперевірки
 5. Питання до самоперевірки
 6. Питання до самоперевірки
 7. Запитання та завдання для самоперевірки
 8. Запитання та завдання для самоперевірки
 9. Запитання та завдання для самоперевірки
 10. Запитання та завдання для самоперевірки
 11. Запитання та завдання для самоперевірки