Предмет, методи і завдання курсу Регіональна економіка та його зв’язок з іншими дисциплінами

РЕ – це галузь економічної науки, об’єктом вивчення якої є господарство окремих територій країни, тобто її регіонів.

Предметом вивчення РЕ є просторовий розвиток госп-ва, закономірності, принципи та фактори його формування і функціонування, конкретні регіон. відмінності екон с-м, що розвив під впливом заг-нац та глоб чинників. Таке визначення предмета є найбільш узагальнюючим та об’ємним через значну кількість компонентів, що входять до предмета дослідження.

Методи. РЕ використовує широкий спектр суч. методів дослідження: систематичного аналізу, балансовий, картагрофічний, статистичний, порівняльний, економіко-матечиного моделювання, соц.-ек. прогнозування, польових досліджень, застосув. яких дозволяє отримати нові науково обґрунтовані результати.

Завдання:

- розширення та поглиблення змісту регіональних досліджень, вивчення й осмислення нових процесів і явищ,

- розвиток та вдосконалення методології регіональних досліджень, розробка наукових основ оптимальної трансформації структури соц.-ек систем регіонів, їх інфрастурктурних складових;

- вивчення процесів, що впливають на економіку регіонів,

- дослідження проблеми більш широкого і повного залучення національних і світових ресурсів для розвитку госп-ва регіону;

- вдосконалення фінансово-економчних основ місцевого самоврядування;

- вивчення соц.-ек умов і факторів відтворення в регіонах;

- дослідження рівня спеціалізації, інтеграції і проблем комплексного розвитку регіонів і їх ек зв’язків;

- аналіз ек ефективності функціонування регіональних соц.-ек систем,прогнозування їх розвитку.

РЕ не єдина наука, дослідження якої спрямовані на вивч територ відмінностей соц.-екон розвитку країни.

Деякі з цих аспектів вивчались раніше в курсі соц.-екон географії у ВНЗ екон профілю. Пізніше на зміну їй був введений курс РПС. Але ці науки слабо були пов’язані з мікро- та макроекономікою, тому на зміну їм прийшла РЕ як нормат дисципліна на всіх екон спеціальностях

UkrNET - Весь Украинский интернет

| >>
Источник: Шпаргалка. Региональная экономика и экология. 2011

Еще по теме Предмет, методи і завдання курсу Регіональна економіка та його зв’язок з іншими дисциплінами:

 1. 1.2. Політологія як наука, її об'єкт, предмет, зв'язок з іншими дисциплінами
 2. Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів
 3. Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 4. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 5. 1.1.1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності
 6. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів
 7. Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою, 2010
 8. Розділ 1. Теоретичні основи управління регіональною економікою
 9. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування
 10. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 11. 9.1. Державна регіональна фінансова політика, її зміст та основні завдання
 12. Державний сектор економіки і його роль
 13. Тестові завдання. Теорії державного регулювання економіки, 2010
 14. 5.2. Методи та види регіонального прогнозування та програмування
 15. Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі
 16. Регулювання відкритої економіки в контексті завдань зростання
 17. Методи державного регулювання економіки
 18. Глава 1. Предмет и метод