<<
>>

21. Економічні функції держави

У цивілізованому суспільстві нормальне функціонування економіки неможливе без державного втручання. Держава впродовж всієї історії свого існування поряд з підтриманням порядку, законості, організації національного захитсу і т.ін.
виконувала певні економічні функції, такі як збір податків, організація грошового обігу тощо.

За сучасних умов економічна роль держави значно посилилась. Держава стала власником значної части заосбів виробництва, виконує незамінну роль у регулюванні економіки. По суті будь-яка сучасна розвинена ринкова система є змішаною економікою, в якій вільне підприємництво співіснує з державним регулюванням.

Господарча діяльність держави виражається у формах оподаткування, в розробці та дотриманні принципів обов’язковості, рівномірності, пропорційності та прогресивності податків. Держава може за допомогою економічних важелів – заробітної плати, кредитів, процентів, податків, цін – згладжувати циклічні коливання, забезпечити необхідний рівень зайнятості, здійснювати регулюючі функції. Існує 4 види державної економічної діяльності: 1) прямий контроль економіки шляхом економічних важелів; 2) суспільне споживання, в якому держава виступає як покупець та споживач через державні закази та закупівлі товарів та послуг для потреб суспільства; 3) державне виробництво, в якому держава виступає як підприємець, як функціонер державного сектора економіки; 4) витрати на соціальне забезпечення – виплати ветеранам війни, людям похилого віку тощо. Держава повинна займатись закупівлею необхідної продукції для суспільних потреб, розвитком фундаментальних наук, підготовкою кваліфікованої робочої сили, розвитком інфраструктури, кредитуванням корпорацій тощо.

Серед значної кількості економічних функції держави можна виділити такі, які є основними, а саме:

1. Розробка й затвердження правових основ економіки.

2. Визначення мети й пріоритетів макроекономічного розвитку.

3. Реалізація соціальних цінностей.

4. Регулювання економічної діяльності, спрямоване на вирівнювання сукупного попиту й пропозиції.

5. Захист конкуренції.

6. Перерозподіл доходів, спрямований на усунення надмірних відмінностей у рівні доходів, властивих ринковій системі.

7. Фінансування суспільних благ і послуг.

8. Регулювання зовнішньоекономічних відносин і валютного ринку.

9. Стабілізація економіки, яка забезпечує повну зайнятість і стабільний рівень цін

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 21. Економічні функції держави:

 1. ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ
 2. 15.3. Економічні функції держави
 3. Економічні функції держави у розвинутих країнах
 4. 2.2.1. Сутність, походження та функції держави
 5. Типи, структура і функції держави
 6. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
 7. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
 8. 18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
 9. 7. Економічні потреби суспільства та їх структура. Економічні інтереси
 10. 2. Економічні закони і економічні категорії
 11. Великие мировые державы и великие региональные державы: США, Китай, Япония, Россия
 12. 13. Економічні методи менеджменту
 13. Поняття економічних функцій держави
 14. 26.2. Міжнародна торгівля та її економічні основи
 15. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
 16. Економічні інтереси та їх структура
 17. Техніко-, організаційно- і соціально-економічні відносини
 18. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ