<<
>>

19. Інфраструктура ринкової економіки

Інфраструктура – сук-ть організаційно-правових форм, за допомогою яких здійснюється функціонування й поєднання в єдине ціле ринкових відносин.

Функції інфр: здійснює правове та економічне консультування підприємців і захист їх інтересів у держ і приватних структурах; забезпечує фін підтримку, кредитування, включаючи лізинг, аудит, страхування нових господарських формувань тощо; сприяє матеріально - технічному забезпеченню і реалізації продукції підприємств; регулює рух робочої сили; створює необхідні умови для ділових контактів підприємців; здійснює маркетингове, інформаційне та рекламне обслуговування і т.

ін., що в кінцевому результаті забезпечує більш швидкий рух товарів і послуг від виробника до споживача.

Елементи І – це форми, які допомагають суб’єктам ринку реалізувати свої ділові інтереси. Це: під-ва роздрібної та оптової торгівлі, кредитна система й комерційні банки; емісійна система й емісійні банки; організаційно оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах; аукціони, ярмарки та інші форми організованого позабіржового посередництва; система регулювання зайнятості населення й центри сприяння зайнятості; інформаційні технології й засоби ділової комунікації; податкова система й податкові інспекції; система страхування комерційного, господарського ризику й страхові компанії; спеціальні рекламні агентства, інформаційні агентства й засоби масової інформації; торгові палати, державно-громадські об'єднання ділових кіл; митна система; професійні спілки працюючих за наймом; комерційно-виставочні комплекси; система вищої і середньої економічної освіти; консалтингові компанії; аудиторські компанії; громадські і державно-громадські фонди, призначенні для стимулювання ділової активності;

спеціальні зони вільного підприємництва тощо.

І виступає як механізм функціонування підприємництва, заповнює величезний простір від вир-ва до споживання.

Функції: організаційне оформлення ринкових відносин, полегшення учасникам ринкових відносин реалізації своїх інтересів, спеціалізація різних суб’єктів економіки, полегшення форм юридичного й ек-ого контролю, держ й громадського рег-ня ринкових відносин.

Існує спеціалізована (яка обслуговує окремі ринки – товарів, цп, послуг) та загальна (обслуговує всю економічну систему - грошову, фінансову, кредитну, податкову).

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 19. Інфраструктура ринкової економіки:

 1. Поняття ринкової інфраструктури
 2. Основні елементи ринкової інфраструктури
 3. 24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
 4. Інституціональні основи ринкової економіки
 5. 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 6. 20. Проблеми формування ринкової економіки в Україні
 7. Генезис міжнародної економічної теорії у світлі проблем становлення ринкової економіки
 8. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 9. 16.3 Формування інноваційних інфраструктур
 10. 10.1. Ринкова інфраструктура
 11. Створення привабливої туристичної інфраструктури
 12. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
 13. 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 14. 4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури
 15. 4.4.1. Будівництво сучасних транспортних коридорів та інтеграція до загальноєвропейської інфраструктури та телекомунікаційних мереж
 16. Завдання 4.1.8.4: Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби
 17. Методи державного регулювання економіки
 18. Історичні перспективи змішаної економіки
 19. Причини виникнення змішаної економіки