<<
>>

28. Кошти підприємства, їх кругообіг і обіг

Оборот – частина продуктивного капіталу, яка переноситься повністю на готову продукцію протягом одного кругу.

Оборотний капітал – частина продуктивного капіталу, вартість якої входить у створювані товари цілком і яка повністю повертається в грошовій формі після їх реалізації.

До складу оборотного капіталу входять предмети праці, а також капітал, витрачений на робочу силу.

Особливістю оборотного капіталу є те, що на відміну від інших частин оборотного капіталу вартість капіталу витраченого на робочу силу на стадії виробництва не переноситься на продукт. Праця бере участь у створенні нової вартості.

Готова продукція разом із коштами підприємства та фондами, що знаходяться у незакінчених грошових розрахунках, утворюють капітал обігу.

Оборотні капітали утворюють оборотні засоби виробництва. Ефект використання оборотних засобів характеризується швидкістю обороту.

Швидкість = обсяг реалізованої продукції ?залишок оборотних засобів

Тривалість обороту дня = 365?число обертів

Оборот капіталу – це не окремий акт, а процес який постійно відновлюється. Тривалість обороту залежить від продукції, яка виробляється. Різні складові основного капіталу, мають різний час обернення. Повною заміною старих складових елементів основного капіталу завершується реальний оборот основного капіталу. Скорочення часу обороту капіталу веде до збільшення маси прибутку. Час складається із часу виробництва і часу обігу. Час виробництва – це час протягом якого капітал перебуває у сфері виробництва. Знаходиться під впливом робочої сили. Час обігу – це час, протягом якого капітал, перебуває у товарній чи грошовій формі перебуває у сфері обігу. Час обігу включає в себе:

- час продажу товару (перетворення товарного капіталу в грошовий)

- час купівлі елементів капіталу

- перетворення грошового капіталу в продуктивний

- час завершення виробництва у сфері обігу

Час обороту капіталу – це сума часу протягом якого вся авансована капітальна вартість проходить процес виробництва та обігу.

Швидкість – число обертів за рік.

Число обертів = 12 місяців ?час обороту в місяці

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 28. Кошти підприємства, їх кругообіг і обіг:

 1. 12.2. Капітал підприємства і його кругообіг
 2. 16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів
 3. Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій
 4. Розділ IV. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 5. Дотримання природного кругообігу як принцип природокористування
 6. ТЕМА 2. Грошовий обіг і грошові потоки
 7. Вексельний обіг в Україні
 8. Грошовий обіг і його структура
 9. 19. Фінінси та грошовий обіг, кредит.
 10. МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ
 11. Капітал підприємства
 12. Класифікація підприємств за розмірами
 13. ПІДПРИЄМСТВО І ПІДПРИЄМНИЦТВО
 14. Сутність, функції і форми підприємства
 15. 6. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИРОБНИЧА СИСТЕМА