<<
>>

3. Суспільне вирорбництво і його структура. Фактори виробництва

Виробництво - це не лише процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. Це ще й відтворення самого життя людини, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей.

Виробництво як процес суспільної праці складається з таких фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну, споживання. Процес виробництва-це взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин, які перебувають у суперечливій єдності, але відносно автономні у своєму розвитку. Останній може бути як еволюційним, так і стрибкоподібним. Розподіл включає в себе: розподіл ресурсів, розподіл предметів споживання, розподіл доходів. Обмін – відносини, завдяки яким товари та послуги рухаються від виробників до споживачів. Споживання – використання створених благ, реалізація їх корисності. Виробництво поділяється на: первинне -грунтується на безпосередньому привласненні того, що дає природа (мисливство, рибальство), вторинне – грунтується на первинному, є похідною від нього: обробна промисловість, будівництво. Третинне – створення різноманітних послуг.

Фактори виробництва

Ресурс Фактор Доходи

Природні Земля Рента

Фінансові Капітал %

Матеріальні Праця Зарплата

Людські Підприєм. діяльн. Підпр. Доход

Земля – мати багатства (Петті). Земля як фактор виробництва має такий економічний зміст: 1. Є операційним базисом виробництва. 2. Є сховищем природних ресурсів.3. Є природною основою с/г (як предмет і засіб). 4. Є різною за родючістю. Капітал – це майно або засіб виробництва, що належить підприємцям або іншим власникам, і використовується в процесі створення товарів і послуг. Капітал існує в продуктивній формі, коли його власники одержавили доход від користування і володіння своїм майном. Праця – це інтелектуальна або фізична діяльність, направлена на виготовлення благ та надання послуг. Праця – це діюча робоча сила. Підприємницька діяльність передбачає використання ініціативи, новаторства і ризику в організації виробництва. Земля і капітал – матеріальні фактори виробництва. Підприємницька діяльність і праця – особливі фактори виробництва. Всі фактори є взаємозамінюючими, що зумовлено різними причинами, але головними є обмеженість ресурсів, ефективність їх використання. Висновок: фактори мають спільну рису: рідкісні або маються в обмеженій кількості

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 3. Суспільне вирорбництво і його структура. Фактори виробництва:

 1. Суспільний продукт і його структура
 2. 6.3. Аналіз динаміки і структури суспільного виробництва регіону
 3. 16.2. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту
 4. Планомірна організація суспільного виробництва
 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 6. 5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва
 7. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 8. 20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
 9. 11. Товарне виробництво, його розвиток та форми
 10. Виникнення товарного виробництва і його сутність
 11. 7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна
 12. Функціонування товарного виробництва і його закони
 13. 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства
 14. Особливості попиту на фактори виробництва
 15. Фактори виробництва та їх взаємодія
 16. 19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва