<<
>>

25. Теорія капіталу і відсотка. Відсоткова ставка та фактори, що її обумовлюють

Капітал в грошовій формі, взятий у позику, отримує специфічну форму позичкового капіталу. Однак, щоб грошовий капітал накопити або взяти у позику, необхідно, щоб він був вільним, незайнятим у виробничій або комерційній діяльності.
Вільний капітал утворюється в будь-якій фірмі, на будь-якому підприємтсві з обігу основного капіталу – у вигляді амортизаційних накопичень. Тимчасового вільний капітал в грошовій формі утворюється в процесі руху оборотного капіталу, у вигляді грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати або закупівлі сировини. А також він утворюється від накопичення частини прибутку. Отже, в кожній фірмі утворюється тимчасово вільний капітал, який може бути наданий у позику.

Фінансоаий ринок (ринок позичкових капіталів) – це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами та позикуючими за допомогою посередників на основі попиту та пропозиції на капітал. Позичковий капітал – це особливий товар. Його особливості: він продається та покупається по особливій ціні, якої є позичковий процент; він має подвійний характер; віддається не завжди, а лише на певний строк.

Позичковий процент – це не звичайна ціна товару, а особлива ціна. Процент не відображає вартості позичкового капіталу, а формується на основі інших факторів, серед яких є:

1) процес руху позичкового капіталу має особливі умови. В руках кредитора цей капітал завжди залишається капіталом – власністю, і він надає лише право на його користування.

2) Той, хто позичає, на основі отриманого у позику капіталу організує виробництво та отримує середній прибуток.

3) Позичковий капітал надається лише на певний визначений строк.

Коливання – висота проценту залежить від співвідношення попиту та пропозиції на фінансовому ринку на позичковий капітал

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 25. Теорія капіталу і відсотка. Відсоткова ставка та фактори, що її обумовлюють:

  1. 18. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА И ФАКТОРЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
  2. Класична теорія про витрати . Теорія трьох фа- кторів виробництва. Неокласична теорія витрат і вартості.
  3. 8.1. ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ КРЕДИТУ
  4. Процентные ставки
  5. Риск процентной ставки
  6. 20. НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКИ
  7. Налоговая ставка и ее виды
  8. 21.3. РОЛЬ СТАВКИ ПРОЦЕНТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
  9. Ставка рефинансирования центрального банка
  10. Различия в процентных ставках