<<
>>

15. Загальна характеристика економічних систем сучасного світу

В економічній літературі визначають різні моделі, типи економічних систем. Класифікація їх залежить від різних критеріїв. Головними з них є домінуюча форма влвсності, технологічний спосіб виробництва, спосіб управління і коорднинації економічної діяльності тощо.
Поширеною є класифікація економічних систем за технологічним способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил. Розрізняють доіндустріальне суспільство – економічну систему, в якій домінує ручна праця; індустріальне суспільство, основою якого є машинна праця; постіндустріальне суспільство, що грунтується на автоматизованій праці, оснащеній комп’ютерною інформацією.

Ринкова економіка – різноманітність форм власності при домінуванні приватної, панування товарно-грошових відносин, свобода підприємництва, конкурентний механізм гсподарювання, матуріальне стимулювання, вільне ціноутворення, регулююча економічна роль держави, особиста свобода, домінування індивідуального інтересу тощо.

Адміністративно-командна система заснована на пануванні державної власності, одержавленні народного господарства, відсутності конкуренції, директивному плануванні, неринкових господарських зв’язках, зрівняльному характері розподілу, ігноруванні законів товарно-грошового обігу тощо.

Змішана економічна система – різноманітність форм власності та господорювання, якісні зрушення у відносинах приватної власності, конкурентний механізм, значна економічна роль держави, прогнозування соціально-економічних процесів.

Перехідна економічна система характерна для країн, які звільнились від недоліків адміністративно-командної системи. В таких умовах трансформаційні проецси відбуваються суперечливо, бурхливо, з гострими соціально- економічними потрясіннями, кризовими явищами

<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 15. Загальна характеристика економічних систем сучасного світу:

 1. 29. Загальна характеристика сучасних економічних проблем
 2. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
 3. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 4. 2.3. Демократія в політичному житті сучасного світу
 5. Царенко О.М., Захарчук А.С.. Економічна історія України і світу, 2001
 6. Загальний економічний закон розвитку економіки
 7. 10.1. Загальна характеристика мотивації
 8. 6.1. Загальна характеристика методів
 9. 17.1. Поняття та загальна характеристика керівництва
 10. ПОПИТ НА ГРОШІ ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 11. 14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
 12. Загальна характеристика операцій банку. Пасивні та активні операції комерційних банків
 13. 2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
 14. 2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
 15. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.
 16. 18.3. Характеристика сучасного менеджера
 17. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин