<<
>>

29. Загальна характеристика сучасних економічних проблем

Суттєві проблеми існують і на ринку праці: питання зайнятості, масового безробіття хвилюють абсолютну більшість як розвинутих, так і решти країн.

Розвиток економіки не може проходити гладко, без будь-яких коливань та відхилень.

Отже, економічні кризи необхідні. В різних суспільствах причини економічних криз можуть бути різними. Наприклад, в країнах з розвинутою економікою може спостерігатись перевиробництво товарів, що звичайно веде до економічної кризи. У суспільствах, що розвиваються, та перехідних економіках, навпаки, до економічних криз призводять продовольчі, ресурсні та виробничі проблеми. Важливою причиною появи економічних криз стали різного роду суперечки та конфлікти всередині окремих країн, та між країнами. В країнах колишнього Радянського Союзу, наприклад, до економічної кризи спричинив розпад цього величезного державного утворення, а з них і господарських зв’язків між республіками, а також перехід від планової, адміністративно-командної системи господарювання до зовсім незвичних їм основ ринкової економіки. Отже, як видно, причин виникнення економічних криз може бути дуже багато, і нагальною потребою є створення ефективних механізмів та програм їх подолання
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 29. Загальна характеристика сучасних економічних проблем:

 1. 15. Загальна характеристика економічних систем сучасного світу
 2. Загальний економічний закон розвитку економіки
 3. 6.1. Загальна характеристика методів
 4. 10.1. Загальна характеристика мотивації
 5. 17.1. Поняття та загальна характеристика керівництва
 6. ПОПИТ НА ГРОШІ ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 7. 14.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
 8. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ
 9. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 10. Загальна характеристика операцій банку. Пасивні та активні операції комерційних банків
 11. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.
 12. 2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
 13. 2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин
 14. 1.2.8. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку
 15. 18.3. Характеристика сучасного менеджера
 16. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин
 17. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин