<<
>>

10. Зростаючі витрати. Закони спадної віддачі і зростаючої дохідності

Обсяг витрат виробництва зумовлюється дією закону спадної віддачі. Процесом-причиною закону спадної віддачі є необхідність збільшення витрат для виробництва нового продукту, що, в свою чергу, зумовлює необхідність збільшення виробництва продукту.
Для цього потрібні витрати живої та уречевленої праці. Проте збільшення витрат стримується граничним продуктом. Граничний продукт — це додатковий продукт {приріст виробництва), який отримують внаслідок застосування додаткової одиниці певного ресурсу Інакше кажучи, застосування конкретного ресурсу має певну межу, за якою ефективність додаткових вкладень зменшується. Це і лежить в основі закону спадної віддачі. Річ у тому, що, починаючи з певного моменту, послідовне приєднання кожної наступної одиниці змінного ресурсу (наприклад, праці) до незмінного, фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу або землі) створює спадний додатковий, або граничний, продукт у розрахунку на кожну наступну одиницю змінного ресурсу. Таким чином, якщо кількість робітників, які обслуговують певне устаткування, збільшуватиметься, то зростання обсягу виробництва поступово уповільниться пропорційно кількості нових робітників. Закон спадної віддачі ґрунтується на припущенні, що всі одиниці змінних ресурсів якісно однорідні. Розмір граничного продукту починає зменшуватися не тому, що найняті пізніше працівники менш кваліфіковані, а тому, що за незмінної величини наявних капітальних фондів у виробництві зайнято більше працівників. Витрати розглядаються щодо певного виду змінних ресурсів за незмінності інших ресурсів. Отже, вкладення певного ресурсу має певну обмеженість віддачі за цього рівня науково-технічного прогресу. Для виробника закон спадної віддачі має велике практичне значення. Він повинен знати приріст витрат у результаті виробництва однієї одиниці додаткової продукції. Якщо на певній дільниці приріст витрат на одиницю продукції перевищує приріст на іншій, витрати слід спрямовувати на ту дільницю, де віддача більша. Зниження віддачі витрат певного ресурсу свідчить про необхідність застосування таких виробничих чинників, які можуть спинити спадну віддачу. Одним із них є науково-технічний прогрес
<< | >>
Источник: Шпаргалка. Політична економіка. 2011

Еще по теме 10. Зростаючі витрати. Закони спадної віддачі і зростаючої дохідності:

 1. Закон спадної віддачі
 2. Закон спадної корисності
 3. 2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності
 4. Класична теорія про витрати . Теорія трьох фа- кторів виробництва. Неокласична теорія витрат і вартості.
 5. Витрати на споживання
 6. Вмінені витрати
 7. Постійні і змінні витрати
 8. Валові, середні і постійні витрати
 9. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
 10. 7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види
 11. 11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств
 12. Сутність витрат виробництва та їх види
 13. Закон возрастающих альтернативных издержек. Закон убывающей отдачи
 14. 7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна
 15. 1.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
 16. Экономические законы и принципы
 17. 1.3. Основні закони управління
 18. 20. Законы кредитных отношений
 19. Закон о СМИ
 20. 10.2. Законы кредита