<<
>>

Державний сектор економіки і його роль

У світовій економічній науці поняття державного сектору пов’язано не так з державною власністю, як із сукупністю форм присутності та участі держави у виробництві, розподілі, обміні й споживанні. У такому розумінні державний сектор є основою, спираючись на яку держава здійснює свою діяльність. У сфері розподілу питома вага держави дуже велика, у виробництві втручання держави значно менше, а в обміні — мінімальна.

Державний сектор у традиційному розумінні — це сукупність державних підприємств. Є різні точки зору з приводу цього питання. Для самостійної підготовки див.: Стігліц Дж. Економіка державного сектору: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — Гл. 1

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Державний сектор економіки і його роль:

 1. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 2. Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі
 3. Уклади і сектори змішаної економіки
 4. Завдання 4.1.5.5.: Забезпечення прозорої діяльності підприємств державного сектору
 5. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 6. 20.3. Державне регулювання економіки
 7. Методи державного регулювання економіки
 8. Тестові завдання. Теорії державного регулювання економіки, 2010
 9. 16.3. Тіньовий сектор в економічному відтворенні, його масштаби та особливості в економіці України
 10. 20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
 11. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 12. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 13. Роль банков в реструктуризации реального сектора
 14. 5.2. Форми державного правління і державного устрою. Політичний (державний) режим