<<
>>

Державний соціалізм

У теорії соціалізму К. Маркса і Ф. Енгельса обґрунтовується необхідність і можливість гармонізації відносин людини і суспільства. Їх економічна модель має антиринковий і недержавний характер.
Соціалізм розглядається як устрій вільних і рівних асоційованих виробників (див.: Маркс К. Критика Готської програми // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — 2-е вид. — Т. 19). Економічна модель соціалізму, що була реалізована на практиці, — це грубе спотворення ідеї соціалізму, тому що в центрі її знаходиться не людина, а держава. На основі монополізації власності держава виступила головним суб’єктом — організатором усіх господарських процесів: виробництва, розподілу, обміну та споживання. Цю економічну модель визначають як державний соціалізм. Але цей термін має умовний характер. Його синонімами є: воєнний комунізм, казармений соціалізм, авторитарно-бюрократичний соціалізм, адміністративно-командний, ринковий соціалізм, швецька модель соціалізму тощо
<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Державний соціалізм:

 1. 23.3. Механізм функціонування «державного соціалізму»
 2. Загальна криза державного соціалізму
 3. Основні ознаки державного соціалізму
 4. 23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»
 5. 5.2. Форми державного правління і державного устрою. Політичний (державний) режим
 6. Форми державного правління і державного устрою
 7. 23.4. Історичні перспективи соціалізму
 8. Сутність економічної системи соціалізму
 9. 23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика
 10. Відсутність матеріальних умов соціалізму в Росії і проблеми його будівництва
 11. Соціалізм і сучасна соціал-демократія
 12. Державний сектор економіки і його роль
 13. 20.3. Державне регулювання економіки
 14. 5.1.7.Реформування системи державного управління
 15. 4.1.8. Реформування системи державного управління
 16. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 17. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів