<<
>>

Динамізм економічної діяльності держави

Результативність втручання держави в економіку визначальною мірою залежить від того, наскільки і як послідовно вона спирається на об’єктивні економічні закони. Зауважимо, що економічні закони є законами людської діяльності.
Це зумовлює підхід до них не лише як до концентрованого вираження об’єктивної необхідності, а й як до об’єктивної можливості, яку можна більш-менш свідомо і повно використовувати.

Ігнорування об’єктивних економічних законів, наприклад, спроби «за один стрибок» створити ринкову економіку, — це є одним із різновидів волюнтаризму. Механізм ринку стимулює освоєння науково-технічних досягнень, зниження витрат, підвищення якості, орієнтує потоки інвестицій і ресурсів, здійснює селекцію, «відбраковку» тих, хто не вміє або не здатний вести справу на належному рівні. Проте, ідеального ринкового середовища в повному обсязі не існує. Однак і з певними недоліками ринок діє — поєднує інтереси споживачів і виробників, змушує їх діяти, орієнтуючись один на одного. Відбувається це природним шляхом, без команд і наказів. Звільняючись від розподільчих відносин з юридичними і фізичними особами та переходячи до регулювання соціально-економічних процесів, держава докорінно змінює свою діяльність.

Держава має великі можливості впливу на економіку. Вона може стимулювати або гальмувати її розвиток, тобто виконувати як прогресивну, так і регресивну роль. Але, незважаючи на свою відносну самостійність, держава не може примусити суспільство жити за тими нормами, принципами, які суперечать об’єктивним економічним законам або для яких ще не створено відповідних передумов

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Динамізм економічної діяльності держави:

 1. 15.2. Еволюція економічної діяльності держави
 2. Сутність економічної діяльності держави
 3. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
 5. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності
 6. ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 8. 1.2.1. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності
 9. 3.3.1. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі
 10. 1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності
 11. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності
 12. Кейнсіанські концепції міжнародної економічної діяльності
 13. 4.1.1. Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України
 14. Науково-технічна та інформаційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
 15. 2.1.1. Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності
 16. Пріоритети міжнародної економічної діяльності для суб’єктів мікро- та макроекономічного рівнів
 17. 1.1.1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності
 18. 1.1.3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності
 19. Співвідношення послуг та інших видів економічної діяльності: історико-функціональний підхід