<<
>>

Ефект масштабу

За нових технологій, які з’явилися в останній третині ХХ ст. у нових і більшості старих галузей, ефективне виробництво з низькими витратами можливе тільки в тому разі, якщо підприємства є досить великими як в абсолютному вираженні, так і стосовно самого ринку.
Якщо позитивний ефект масштабу значний, то крива середніх довгострокових витрат великого підприємства спадатиме в широкому діапазоні.

На графіку рис. 21.2 показано позитивний ефект масштабу, тобто зниження середніх валових витрат у певних межах обсягу виробництва.

Економія, зумовлена збільшенням 
масштабу виробництва

Рис. 21.2. Економія, зумовлена збільшенням масштабу виробництва

Унаслідок цього ефекту будь-який обсяг продукції можна виробити з найнижчими витратами за наявності єдиного виробника — монополії. Припустимо, що підприємство може виробити 5, 10 і 20 штук великих верстатів. За виробництва 5 одиниць витрати становитимуть 2 млн грн. за одиницю, за виробництва 10 верстатів — 1,5 млн грн., а за виробництва 20 верстатів — 1,0 млн грн. Висновок: для виробництва будь-якого обсягу продукції з мінімальними валовими витратами і за найменшої кількості ресурсів галузь повинна бути чистою монополією.

Об’єктивно монополія складається тоді, коли економія, зумовлена збільшенням масштабів виробництва, настільки значна, що певний товар чи послугу одне велике підприємство виробляє з нижчими середніми витратами, ніж якби цей товар чи послугу виробляла б більша кількість підприємств.

Це правило-закон економічно зацікавлює підприємців розширювати масштаби виробництва, оскільки дозволяє знизити витрати, збільшити прибутки і посилити як позицію в конкуренції з іншими підприємствами, так і владу на ринку.

З цього аналізу також випливає, що нижчі витрати виробництва на одиницю продукції дозволяють монополії виробляти більший обсяг продукції і призначати нижчу продажну ціну.

Проте в більшості галузей ефект масштабу спрацьовує лише до певної межі: це причина існування в одних галузях декількох великих підприємств, в інших — ряду великих, середніх і дрібних підприємств, у таких як сільське господарство — мільйони невеликих фермерських господарств. Це економічна основа для державної правової політики боротьби з монополізацією виробництва і захисту конкуренції

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Ефект масштабу:

 1. Ефект заміни
 2. Ефект доходу
 3. Эффект масштаба
 4. Масштабы безработицы
 5. Масштаб эксплуатации
 6. Теория эффекта масштаба
 7. § 4. Масштабы деятельности предприятия
 8. 3.2. Теория эффекта масштаба
 9. Масштабы сравнительных исследований
 10. Внешняя торговля на основе эффекта масштаба
 11. Масштабы продовольственной проблемы
 12. Масштабы и структура советской империи
 13. Победа социализма в мировом масштабе
 14. 16.3. Масштабы и направления реформирования экономики
 15. 26.2. Характер и масштабы социально-экономических преобразований
 16. 11.1. Производство и масштабы использования минерального сырья
 17. 11.3.1. Масштабы и динамика международного движения капитала
 18. Масштабы и территориальные особенности внутренней миграции в РФ