<<
>>

Ефективність зайнятості

Важливим показником зайнятості є раціональна зайнятість. Їй притаманні такі риси: суспільно корисний характер трудової діяльності; оптимальна структура народного господарства, що забезпечує суспільний поділ праці згідно з існуючими потребами; використання сучасних досягнень науки і техніки; професійно-кваліфікаційна структура сукупної робочої сили та адекватна їй система робочих місць.

Повнота і раціональність у комплексі визначають ефективність зайнятості, тобто забезпечуваний нею оптимальний соціально-економічний результат у певний час і за конкретних умов

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Ефективність зайнятості:

 1. 6. Економічна ефективність та її вимірювання
 2. 19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність
 3. 2.5. Управлінські рішення: їх розробка та ефективність
 4. Форми зайнятості
 5. Сутність зайнятості
 6. 19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва
 7. Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці
 8. Проблеми політики зайнятості в Україні
 9. Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці
 10. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 11. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні