<<
>>

Економічні суперечності, їх характер і типи

Реалізація економічних інтересів пов’язана з розв’язанням характерних для них суперечностей. Фундаментальним принципом пізнання економічних інтересів та їх ролі в економічній життєдіяльності людей є пояснення їх через властиві їм внутрішні суперечності.

Там де відсутня тотожність інтересів — існує відмінність, отже, властиві їм суперечність і конфлікт.

Суперечності, властиві економічним інтересам, мають як суб’єктивну, так і об’єктивну основи. Перша зумовлена суб’єктивним підходом людей до інтересів, а друга заснована на відмінностях становища фізичних і юридичних осіб в економічних умовах ді- яльності з реалізації економічних інтересів. Так, є суттєва різниця між власником капіталу — наймачем робочої сили і найманими робітниками.

Реальною потребою економічного життя є досягнення єдності інтересів суб’єктів економічних відносин через реалізацію кожного з них на основі взаємодії і консенсусу. Інтерес власника капіталу не може бути реалізованим, якщо не будуть на певному рівні реалізовані інтереси найманих працівників підприємства. З іншого боку, найманий персонал, борючись за реалізацію своїх інтересів, має враховувати й інтереси підприємця, на підприємстві якого він працює, а також споживачів продукції цього підприємства, суспільства в цілому.

У суспільстві кожен індивідуальний інтерес органічно пов’язаний з колективним і суспільним інтересом. Цим створюється об’єктивна основа для співробітництва людей в узгодженні економічних інтересів та їх своєчасного розв’язання.

Це є важливою умовою для розвитку суспільного виробництва і більш повного задоволення зростаючих потреб.

Розвиток виробництва, підвищення його ролі в зростанні добробуту досягається зусиллями людей, їх працею та соціальною активністю. Але що спонукає вчинки людей, їхні дії? Відповідь на це питання не є простою. Проте багато економістів, філософів і соціологів уважають, що важливим джерелом економічного, як і всякого іншого, прогресу є суперечності

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Економічні суперечності, їх характер і типи:

 1. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу
 2. 2.16.5. Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного й національного рівнів
 3. 2.16.5. Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного й національного рівнів
 4. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ І ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
 5. 18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
 6. 7. Економічні потреби суспільства та їх структура. Економічні інтереси
 7. Суть економічної суперечності
 8. Парцеллярный характер землевладения. Сохранение аграрно-индустриального характера французской экономики
 9. 2. Економічні закони і економічні категорії
 10. Властивості товару та його суперечності
 11. Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ
 12. Классификация форм кредита в зависимости от характера кредитора и заемщика, характера щелевых потребностей заемщика
 13. Типи контролю за міжнародною системою
 14. Типи перехідної економіки
 15. 3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації