<<
>>

Еластичність попиту

Вище було визначено, що величина попиту змінюється обернено пропорційно до зміни ціни. Проте часто треба знати, як змінюється попит залежно від зміни ціни. Цінова еластичність попиту, або цінова еластичність, показує, наскільки змінюється величина попиту на певний товар зі зміною його ціни.

Еластичність означає реакцію, або реагування.

Отже, цінова еластичність Еd — це відношення процента зміни величини попиту до процента зміни ціни. Коефіцієнт еластичності можна обчислити за формулою:

Різні товари мають різну еластичність попиту. Попит на речі першої необхідності (наприклад, продукти харчування) слабо реагує на зміну ціни, тоді як попит на подорож літаком чи на обіди в ресторані дуже чутливий. У зв’язку з цим їх поділяють на товари еластичного і нееластичного попиту.

Якщо зміна ціни на 1% спричиняє більшу ніж на 1% зміну величини попиту, то попит називають еластичним за ціною.

Якщо зміна ціни на 1% спричиняє меншу ніж на 1% зміну величини попиту, то попит — нееластичний за ціною.

Якщо відсоток зміни величини попиту дорівнює відсоткові зміни ціни, то попит — одинично-еластичний.

Графіки цих трьох видів еластичного попиту зображено на рис. 8.4.

а) б) в)

Рис. 8.4. Цінова еластичність попиту: а — еластичний, б — одинично-еластичний, в — нееластичний

На кожному з цих графіків ціна знижується вдвічі і споживачі змінюють величину попиту від А до В. На рис. 8.4 а зменшення ціни вдвічі збільшило величину попиту втричі. Цей випадок показує еластичний попит. Як бачимо з рис. 8.4 в, зменшення ціни вдвічі спричинило зростання величини попиту тільки на 50 %. У цьому разі попит нееластичний. Окремий випадок одинично-еластичного попиту показано на рис. 8.4 б: подвоєння величини попиту точно відповідає зменшенню ціни вдвічі.

Рис. 8.5. демонструє важливі крайні випадки абсолютно еластичного і абсолютно нееластичного попиту. За абсолютно нееластичного попиту його величина зовсім не реагує на будь-які зміни ціни. Такий попит зображують вертикальною лінією. Якщо ж величина попиту нескінченно еластична, то найменші зміни в ціні спричинятимуть невизначено великі зміни у величині попиту, що й відображає горизонтальна лінія попиту

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Еластичність попиту:

 1. 8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
 2. Еластичність пропонування
 3. Еластичність і дохід
 4. Попит і пропонування
 5. Особливості попиту на фактори виробництва
 6. Попит на гроші
 7. 3.4. ПОПИТ НА ГРОШІ
 8. Попит на гроші
 9. 8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
 10. 9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування
 11. Скупний попит і сукупне пропонування
 12. 7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошей
 13. ПОПИТ НА ГРОШІ ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 14. 4.6.4. Стимулювання попиту на інновації
 15. Відповідно до концепцій Кейнса «ефективний попит» є тотожним:
 16. В чому відображається другий компонент «ефективного попиту»?
 17. 5.5.4: Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту продукцією тваринництва
 18. Термінологічний словник