<<
>>

Фіктивний капітал

Акції, облігації та інші цінні папери, які обертаються на фондовій біржі, утворюють фіктивний капітал. Цінні папери є капіталом, тому що дають можливість своїм власникам мати певний дохід, а також можуть бути продані. У той самий час цінні папери — це фіктивний капітал, тому що вони не мають вартості, хоч продаються і купуються на біржах. Ринкова вартість фіктивного капіталу набагато перевищує за величиною дійсний або реальний капітал
<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Фіктивний капітал:

 1. 10.4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі
 2. Цінні папери як форма функціонування фіктивного капіталу
 3. 13.2. Капітал і праця
 4. КАПІТАЛ І НАЙМАНА ПРАЦЯ
 5. 13.1. Капітал як економічна категорія
 6. Сутність категорії «капітал»
 7. Перетворення грошей у капітал
 8. 10.2. Позичковий капітал і процент. Банки
 9. 12.2. Капітал підприємства і його кругообіг
 10. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ І КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ
 11. 10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток
 12. Капітал підприємства
 13. 12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства
 14. Основний капітал, його фізичний і моральний знос
 15. Капітал та рух капіталу в системі сучасних міжнародних економічних відносин