<<
>>

Фондова біржа і ринок цінних паперів

Необхідність торгівлі цінними паперами породила механізм, що називається фондовим ринком. Важливим його елементом є фондова біржа, що являє собою основну і найбільш ефективну організаційну форму ринку цінних паперів.
Згідно з чинним законодавством України фондова біржа є акціонерним товариством, яке зосереджує попит і пропонування цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законів України, статуту і правил фондової біржі.

Правові норми країн з розвиненими ринковими відносинами розрізняють два ринки цінних паперів: позабіржовий і вторинний, біржовий (фондовий) ринок цінних паперів. Крім того, розрізняють загальнонаціональні, регіональні та місцеві ринки цінних паперів.

Розвиток ринку цінних паперів потребує створення широкої мережі фінансових посередників — інвестиційних фондів і компаній, довірчих товариств, холдингових, страхових компаній і різних консультаційних фірм. У розвинутих європейських країнах намічається тенденція до побудови і розвитку централізованого ринку цінних паперів, так званого «прозорого» ринку. Україна пішла саме цим шляхом, узявши за приклад французьку модель

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Фондова біржа і ринок цінних паперів:

 1. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
 2. Валютна біржа
 3. Ринок капіталів і ринок капітальних благ
 4. 4. Фондовая биржа и внебиржевой рынок
 5. Фондовый рынок России
 6. 57. КРУПНЕЙШИЕ ФОНДОВЫЕ БИРЖИ МИРА
 7. 65. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВАЛЮТНЫМ И ФОНДОВЫМ РЫНКОМ
 8. 31. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДОВОЙ БИРЖИ
 9. Модели фондовой биржи и внебиржевого рынка
 10. 13.1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов
 11. Понятие фондовой биржи и биржевые системы
 12. §4. Национальные особенности фондовых бирж
 13. 36. ЭТИКА НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
 14. §3. Операционный механизм фондовой биржи
 15. §2. Организационная структура и эволюция фондовой биржи
 16. Технический прогресс и износ производственных фондов
 17. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
 18. Статья 105. Регулирование фондов потребления должника