<<
>>

Функції господарського механізму

Сутність господарського механізму проявляється через його функції. До основних з них у політико-економічній системі належать такі: реалізація відносин пануючого типу власності; сполучення і взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин в економічній структурі суспільства; узгодження й забезпечення руху економічних інтересів; розв’язання суперечностей; формування «поля» взаємодії між механізмом дії і механізмом використання економічних законів.

Реалізація цих функцій в економічній практиці відбувається на основі таких основних принципів формування і функціонування господарського механізму, як: ефективність, збалансованість, системність, соціальна спрямованість.

Діалектика механізму господарювання полягає в тому, щоб розкрити його суттєвий зміст і відповідно до цього вдосконалювати форми його прояву.

Отже, структура механізму господарювання зумовлена його об’єктивною природою і виробничими відносинами з їх глибинною сутністю — пануючим типом власності й адекватними економічними законами.

Домінантою виведення структури механізму господарювання є економічні закони, форми прояву яких і утворюють його елементи з їх взаємозв’язками і взаємообумовленістю.

Організаційно-економічні форми об’єктивно визначені як можливості. Визначаючись своєю об’єктивною природою, вони в той самий час є результатом суб’єктивної діяльності. З цієї точки зору організаційно-економічні форми виступають і як форми використання економічних законів

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Функції господарського механізму:

 1. Основні функції державних форм господарського механізму
 2. Структура господарського механізму
 3. 20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи
 4. Організаційно-економічні відносини та господарський механізм
 5. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
 6. Функції грошей і механізм їх взаємодії
 7. 7.2. Соціальна роль, функції та механізми політичного лідерства
 8. 58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
 9. 25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил
 10. Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність
 11. IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 12. Сутність інтернаціоналізації господарських відносин
 13. Механізм господарювання та право
 14. Особливості господарського життя Риму