<<
>>

Функціонування товарного виробництва і його закони

Функціонування товарного господарства органічно пов’язане з приватною власністю на ресурси, а також з використанням системи ринків і цін для координації економічної діяльності й управління нею.
В такій господарській системі поведінка кожного її учасника мотивується його особистими, егоїстичними інтересами: кожна економічна одиниця намагається максимізувати свій дохід на основі індивідуального прийняття рішення. Ринок функціонує як механізм, завдяки якому індивідуальні рішення і потреби стають гласними і координуються.

За товарної форми господарювання існує безліч самостійно діючих покупців і продавців кожного продукту і ресурсу. Як наслідок, економічна влада широко розосереджена. Велику роль у функціонуванні товарного господарства відіграють такі закони виробництва, обміну, як:

• закон вартості;

• закони попиту і пропонування;

• закон конкуренції;

• закони грошового обігу.

Ці закони трактуватимуться детально в інших розділах курсу політичної економії.

Завершуючи виклад теми, треба наголосити на тому, що людство до цих пір не знайшло більш ефективної форми організації суспільного господарства

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Функціонування товарного виробництва і його закони:

 1. 11. Товарне виробництво, його розвиток та форми
 2. Виникнення товарного виробництва і його сутність
 3. Розвинена форма товарного виробництва
 4. Основні риси товарного виробництва
 5. Проста форма товарного виробництва
 6. 5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва
 7. 5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності
 8. 7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна
 9. 5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства
 10. 3. Суспільне вирорбництво і його структура. Фактори виробництва
 11. 12. Товар і його властивості. Вартість та ціна. Закон вартості