<<
>>

Гігантська економічна роль держави

Жодна з держав рабовласницької, феодальної чи капіталістичної суспільно-економічної формації не була безпосереднім керівником суспільного виробничого процесу. Тільки жовтневі події 1917 р.
в Росії поклали початок цієї зовсім нової функції держави.

Апологети радянської моделі соціалізму стосовно такої ролі держави в економічному виробництві і відтворенні писали: «Соціалістична держава стає безпосереднім організатором суспільного виробництва, суб’єктом соціалістичного господарювання в масштабі суспільства, від імені суспільства і за його рахунок… Тим самим держава, залишаючись органом надбудови, стає водночас і центральним економічним органом соціалістичного суспільства» (Курс политической экономии: В 2 т. / Под ред. Н. А. Цаголова. — Т. 2: Социализм. — М.: Экономика, 1970. — С. 127).

Вважалося, що ця функція соціалістичної держави породжена не волюнтаризмом і намаганням комуністично-господарської еліти до панування в суспільстві, а усуспільненням виробництва, яке нібито вимагає централізованого планового управління народним господарством з єдиного економічного центру. Держава, мовляв, лише реалізує цю необхідність, беручи на себе від імені всього суспільства функцію економічного центру. Будучи таким центром, вона безпосередньо входить до планомірної організації соціалістичного виробництва, економічного механізму соціалістичного суспільства. На цій основі держава створює потужний контролюючий і управляючий апарат, який височіє над суспільством і його виробництвом

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Гігантська економічна роль держави:

 1. 18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні
 2. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 3. 7.1. Поняття економічного потенціалу та його роль для економічного розвитку регіону
 4. Поняття економічних функцій держави
 5. Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави
 6. Дипломна робота. Офшорні зони та їх роль в економіці держави, 2011
 7. МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
 8. РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 9. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем
 10. Походження грошей. роль держави у творенні грошей
 11. 1.1. ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙ
 12. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 13. 3. Місце і роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в інтеграції до європейських політичних та економічних структур.
 14. Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 15. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 16. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
 17. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 18. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 19. Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення
 20. Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.