<<
>>

Інституціональні основи ринкової економіки

Ринкова економіка за своїм соціально-економічним змістом є капіталістичною економікою; вона базується на капіталістичному способі виробництва. Капіталістична економічна формація охоплює такі інститути і принципи:

1) приватну власність;

2) клас капіталістів, власників засобів виробництва;

3) клас найманих працівників — робітників, інженерів і техніків, менеджерів, науковців;

4) свободу підприємництва і вибору;

5) особистий інтерес як головний мотив вибору;

6) конкуренцію;

7) опору на систему цін або ринкову систему;

8) обмежену роль держави.

Детально більшість інституціональних основ ринкової економіки буде розкрито в інших темах.

Предметом цієї теми є ринкова система.

Ринкова економіка чітко виявляє значення свободи, підприємництва і вибору. Споживачі вільні купляти те, що їм подобається; підприємства — виробляти і продавати те, що вони вважають доцільним; постачальники ресурсів можуть за власним вибором знаходити місце застосування матеріальних і людських ресурсів.

Складовою ринкової економіки є ринкова система. Ринкова система — це система ринків, цін і конкуренції. Саме система ринків, цін і конкуренції забезпечує координуючі й організаційні механізми, що виключають капіталістичний хаос у ринковій економіці, який породжують свобода підприємництва і вибору. Ринкова система, яку ми починаємо вивчати в цій темі, являє собою механізм, що виконує одночасно дві корисні функції: по-перше, сповіщає споживачів, виробників і постачальників ресурсів про рішення, які кожен з них прийняв, по-друге, синхронізує ці рішення, що забезпечує узгодження виробничих цілей.

Конкретними ланками ринкової системи є такі категорії, як попит, пропонування, рівноважна ціна, конкуренція, ринок

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Інституціональні основи ринкової економіки:

 1. 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 2. 19. Інфраструктура ринкової економіки
 3. 20. Проблеми формування ринкової економіки в Україні
 4. Генезис міжнародної економічної теорії у світлі проблем становлення ринкової економіки
 5. Розділ 1. Теоретичні основи управління регіональною економікою
 6. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 7. Поняття ринкової інфраструктури
 8. 24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
 9. Основні елементи ринкової інфраструктури
 10. Історичні перспективи змішаної економіки
 11. Причини виникнення змішаної економіки
 12. Типи перехідної економіки
 13. Методи державного регулювання економіки
 14. Умови виникнення змішаної економіки
 15. Сутність змішаної економіки