<<
>>

Історичні перспективи змішаної економіки

Ліберально-демократичний та соціально-реформістський напрями змішаної економіки передбачають поєднання — взаємодію — боротьбу різних укладів і секторів економіки, форм власності, ринку і планування, децентралізації і централізації у формі індикативного планування та програмування, підпорядкування приватних, групових інтересів суспільним.
Закономірним уважається процес соціалізації капіталістичної ринкової системи і її перехід мирним демократичним шляхом у нову посткапіталістичну систему (або соціалізм), постіндустрільну цивілізацію. Постає питання про зародження нового укладу (неосоціалістичночного?) в надрах змішаної економічної системи, нових форм власності (колективної, акціонерної, муніципальної, державної) і нових економічних відносин у межах панування цих форм власності.

Уже сьогодні шведську модель змішаної економічної системи називають шведським соціалізмом на економічній базі приватної власності і ринкової форми організації та державного регулювання у сфері розподілу і перерозподілу.

Незаперечними є кількісні та якісні зміни в соціально-економічних відносинах розвинутих країн світу, які свідчать про еволюційний розвиток капіталістичної системи і перехід її в іншу, більш прогресивну систему.

На наш погляд, змішана економіка є перехідним етапом, перехідною економікою (системою) від переважно капіталістичної до некапіталістичної

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Історичні перспективи змішаної економіки:

 1. Сутність змішаної економіки
 2. 22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки
 3. Національні особливості змішаної економіки
 4. 22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки
 5. 22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки
 6. Умови виникнення змішаної економіки
 7. Причини виникнення змішаної економіки
 8. Уклади і сектори змішаної економіки
 9. 23.4. Історичні перспективи соціалізму
 10. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 11. 8.2. Роль та призначення грошей в економіки країни з вирішення завдання стабілізації економіки та забезпечення її сталого розвитку
 12. Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ
 13. Історичні аспекти походження гривні
 14. 1.4.2. Історичні форми та емпіричні моделі демократії
 15. Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика
 16. Історичні межі натуральної форми організації виробництва
 17. Типи перехідної економіки