<<
>>

Капіталістична приватна власність

У капіталістичній системі вільної конкуренції матеріальні виробничі ресурси та значні грошові кошти перебувають у власності приватних осіб, які є капіталістами, та капіталістичних підприємств.
Приватна власність дозволяє капіталістам або підприємствам на свій розсуд придбавати, контролювати матеріальні та фінансові ресурси і розпоряджатися ними. Інститут приватної капіталістичної власності підтримується протягом століть правом заповіту, тобто правом власника майна призначати спадкоємця цієї власності після своєї смерті.

Право власності — це право володіння майном. Використовувати майно і розпоряджатися ним — найістотніші права, бо вони заохочують до його ефективного використання, інвестицій та розширеного відтворення. Чи будував би будь-хто дачні будинки чи фабрики, якби певний уряд міг би конфіскувати цю власність і перетворити її без відшкодування в державну власність? Право власності пронизує всі сфери капіталістичного виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Поряд з цим існує в обмежених розмірах і державна власність

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Капіталістична приватна власність:

 1. Капіталістична власність
 2. Види власності: приватна і суспільна
 3. Рабовласницька і феодальна власність
 4. 4.1. Власність як економічна категорія
 5. Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу
 6. Два формальні підходи до класифікації міжнародного руху приватного капіталу
 7. 4.6.3. Розвиток державної системи управління інтелектуальною власністю
 8. Стаття 21. Власність об'єднань громадян
 9. Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії
 10. 8.3. Місцеві фінансові інститути: місцеві податки і збори, комунальна власність, комунальний кредит, фінансові комунальні підприємства і комунальні платежі
 11. Сутність капіталізму вільної конкуренції
 12. Еволюція відносин власності
 13. Термінологічний словник
 14. Інституціональні основи ринкової економіки
 15. Основні риси товарного виробництва
 16. Ознаки капіталізму вільної конкуренції
 17. Уклади і сектори змішаної економіки
 18. Первісні форми власності
 19. Проблеми трансформації приватної власності у суспільну