<<
>>

Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці

Протилежну позицію займає кейнсіанська теорія зайнятості. Кейнс звернув увагу на те, що за капіталізму просто не існує ніякого механізму, що гарантує повну зайнятість. Повна зайнятість скоріше випадкова, а не закономірна.
Крім того, ціни на продукцію і заробітна плата стійки щодо зниження, тобто негнучкі. Отже, зарплата не очищає ринки робочої сили. Якщо зарплата не змінюється, щоб очищати ринок, то виникає невідповідність між тими, хто бажає знайти роботу, і кількістю вакансій. Графічно це положення зображено на рис. 19.3.

Наприклад, роботодавці вирішили знизити ринкову вартість робочої сили (заробітну плату) з W? до W, щоб зменшити таким чином витрати виробництва. При цьому вони, керуючись класичною теорією зайнятості, сподіваються, що зайнятість залишиться на попередньому рівні або через короткий проміжок часу відновиться на тому самому рівні.

Кейнсіанська модель трактування впливу
зміни зарплати на зайнятість

Рис. 19.3. Кейнсіанська модель трактування впливу зміни зарплати на зайнятість

Проте для найманої праці, як уважають кейнсіанці, заробітна плата негнучка. На рис. 19.3 показано, що зниження заробітної плати з W? до W призводить до того, що частина робітників звільняється (відрізок HG) і стає вимушено незайнятою. Вимушено в тому розумінні, що їхню зарплату знизили, а вимоги до праці залишаються такими самими. Відрізок HG відображає вимушену незайнятість, підкреслюючи, що існують кваліфіковані робітники, які хочуть працювати за даної заробітної плати, та не можуть знайти роботи.

Досвід показує, що з різних причин зарплата і ставки змінюються, щоб відбити нестачу чи надлишок робочої сили на ринках лише після тривалого проміжку часу.

Отже, оскільки ставки зарплати негнучкі, то тим самим безперервно породжується безробіття. Безробіття в ринковій економіці не тимчасове, а стійке явище

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці:

 1. Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці
 2. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 3. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 4. Класична теорія про витрати . Теорія трьох фа- кторів виробництва. Неокласична теорія витрат і вартості.
 5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей
 6. 7.5. СУЧАСНИЙ КЕЙНСІАНСЬКО-НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ У ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
 7. Ефективність зайнятості
 8. Сутність зайнятості
 9. Форми зайнятості
 10. 19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва
 11. Проблеми політики зайнятості в Україні
 12. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні
 13. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
 14. 5. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 15. ТЕМА 9. Теорія грошей
 16. Позитивні аспекти праці
 17. Класична кількісна теорія грошей
 18. 12.2. Характеристика змістовних теорій мотивацій
 19. Монетаризм у системі неокласичних теорій
 20. Марксистська теорія грошей