<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Поясніть, який з основних факторів виробництва є головним, вирішальним.

2. Наведіть приклад, коли національне виробництво вважається ефективним.

3. У чому полягає зміст альтернативних можливостей виробництва та вмінених витрат?

4.

Спробуйте самостійно розробити структуру та ієрархію потреб.

5. Напишіть формулу рівня реалізації закону зростання потреб і прокоментуйте її складові.

6. У чому полягає різниця між корисністю продукту і його граничною корисністю?

7. Назвіть економістів ХІХ ст., які розробили теорії граничної корисності благ.

8. Використовуючи дані табл. 2.3, зробіть графічне зображення закону спадної граничної корисності.

9. Що таке економічні інтереси? Поясність взаємозв’язок між економічними інтересами та економічними потребами.

10. У чому полягає суть економічної суперечності і яка її роль в економіці?

11. Поясніть, яким чином розв’язуються і відтворюються суперечності між виробництвом і споживанням

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання