<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

Що таке економіка та яка її роль у житті суспільства?

2. Поясніть роль продуктивних сил в економічній системі.

3. Назвіть етапи розвитку продуктивних сил.

4. Що являє собою продуктивність праці?

5. Що таке виробнича функція та які її основні складові?

6. Охарактеризуйте сутність економічних відносин і назвіть їх основні підсистеми.

7. Підготуйте матеріали з такого питання: чи є різниця між категоріями «економічні відносини» і «виробничі відносини»?

8. У чому полягає сутність загального економічного закону відповідності?

9. Назвіть основні типи економічних систем за формаційним підходом.

10. Назвіть основні типи економічних систем за цивілізаційним підходом

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

  1. Контрольні запитання і навчальні завдання
  2. Контрольні запитання і навчальні завдання
  3. Контрольні запитання і навчальні завдання
  4. Контрольні запитання і навчальні завдання
  5. Контрольні запитання і навчальні завдання
  6. Контрольні запитання і навчальні завдання
  7. Контрольні запитання і навчальні завдання
  8. Контрольні запитання і навчальні завдання
  9. Контрольні запитання і навчальні завдання
  10. Контрольні запитання і навчальні завдання