<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

Охарактеризуйте два типи власності.

2. Чому суспільна (общинна) власність первіснообщинного ладу поступилась місцем приватній власності?

3. Розкажіть, як практично реалізується суспільна форма власності.

4. Назвіть відмінності у нинішніх формах капіталістичної власності.

5. Поясніть зміст категорії «системи власності».

6. Обґрунтуйте необхідність трансформації відносин власності в перехідній економіці України.

7. На основі статистичних даних розрахуйте структуру форм власності в нинішній економіці України.

8. Яка різниця у вивченні проблем власності в економічних і юридичних науках?

9. Навіщо здійснювати роздержавлення власності в перехідній економіці України?

10. Який, на ваш погляд, суб’єкт власності є провідним в Україні? Які соціально-економічні наслідки від цього можна чекати в майбутньому?

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання
 14. Контрольні запитання і навчальні завдання
 15. Контрольні запитання і навчальні завдання