<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Поясніть, яке значення має розуміння процесу ціноутворення на ресурси.

2. Детально поясність, у чому відмінність чинників, що визначають попит на продукт.

3. Поясність зміст і значення твердження, що попит на ресурс є похідним попитом.

Чому криві попиту на ресурс спадні?

4. У чому полягає відмінність чинників, що визначають пропонування:

• землі;

• робочої сили (праці);

• засобів виробництва;

• капіталу?

5. Якщо кожен фактор оплачується відповідно до його граничного продукту в грошовому виразі, чи буде розподіл отриманого доходу етично справедливим?

7. Згідно з теорією французького економіста Ж. Б. Сея пропонування визначає попит. Чи діє в цьому разі правило, що попит на виробничий ресурс є похідним від попиту споживачів на його продукт?

8. У чому полягає практичне значення теорії граничного продукту?

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання