<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Назвіть функції ринкової інфраструктури.

2. У чому полягає відмінність організаційної інфраструктури ринку від фінансово-кредитної?

3. Загальна формула руху грошового позичкового капіталу Г — Г?. Поясніть джерело різниці Г? — Г.

4. Чим зумовлена різниця між капіталом-власністю і капіталом-функцією?

5. Поясніть економічну природу позичкового процента.

6. Які функції виконує кредит?

7. У чому полягає різниця між центральними банками і комерційними банками?

8. Який капітал належить до торгового капіталу? Чому?

9. Що таке витрати обігу?

10. Поясніть структуру торгового прибутку.

11. Що являють собою цінні папери?

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання
 14. Контрольні запитання і навчальні завдання
 15. Контрольні запитання і навчальні завдання