<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Укажіть, яке визначення точніше відображає сутність підприємства:

? підприємство — це відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом та реалізацією певних товарів і послуг з метою отримання доходу;

? підприємство — це господарська одиниця, яка бере участь у поділі праці;

? підприємство — це самостійна економічна структура, яка діє в певній системі суспільного поділу праці.

2.

Чим кругообіг капіталу відрізняється від обороту капіталу?

3. Що лежить в основі комбінування факторів виробництва для забезпечення заданого обсягу випуску продукції?

4. Яка стадія кругообігу капіталу є вирішальною?

5. Яка роль домогосподарств у функціонуванні підприємств?

6. Чим відрізняється розширене відтворення підприємства від простого?

7. За яких умов підприємство одержує максимальний прибуток?

8. Який принцип лежить в основі поділу капіталу підприємства на основний і оборотний?

9. Обґрунтуйте необхідність і напрямки розвитку дрібного підприємництва в Україні.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання
 14. Контрольні запитання і навчальні завдання
 15. Контрольні запитання і навчальні завдання
 16. Контрольні запитання і навчальні завдання
 17. Контрольні запитання і навчальні завдання
 18. Контрольні запитання і навчальні завдання
 19. Контрольні запитання і навчальні завдання