<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Проаналізуйте різницю між формулами ринкової економіки Т—Г—Т і Г—Т—Г?.

2. Поясніть, у чому полягають особливості первісного нагромадження капіталу в Україні?

3.

Які, на вашу думку, соціально-економічні наслідки первісного нагромадження капіталу в Україні?

4. Назвіть основні властивості товару робоча сила і порівняйте їх із властивостями звичайного товару.

5. Визначіть, що з наведеного нижче є критерієм мінімальної заробітної плати:

а) вартість робочої сили некваліфікованого робітника;

б) гранична продуктивність праці;

в) гранична продуктивність некваліфікованого робітника.

6. В яких історичних умовах відбувається первісне нагромадження капіталу?

7. Покажіть, у чому полягає єдність категорій «капітал» — «наймана праця» і суперечність між ними.

8. Проаналізуйте еволюцію у відносинах капітал — наймана праця.

9. Чому існує зв’язок між продуктивністю праці і рівнем заробітної плати?

10. У чому полягає різниця між мінімальною і реальною заробітною платою?

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

  1. Контрольні запитання і навчальні завдання
  2. Контрольні запитання і навчальні завдання
  3. Контрольні запитання і навчальні завдання
  4. Контрольні запитання і навчальні завдання
  5. Контрольні запитання і навчальні завдання
  6. Контрольні запитання і навчальні завдання
  7. Контрольні запитання і навчальні завдання
  8. Контрольні запитання і навчальні завдання
  9. Контрольні запитання і навчальні завдання
  10. Контрольні запитання і навчальні завдання