<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Яка форма зайнятості в Україні є основною і яка найбільш прогресивною?

2. Багато західних економістів уважає, що з розвитком економіки і науково-технічного прогресу рівень природного безробіття має тенденцію до зростання.

Чи є правомірною така теорія?

3. Чи має зростати роль Української держави у відтворенні робочої сили?

4. Чи може відбуватися розширене відтворення робочої сили в разі абсолютного скорочення чисельності працездатного населення працездатного віку?

5. Які причини великих масштабів прихованого безробіття в Україні?

6. Назвіть критерії ефективної зайнятості.

7. Як ви ставитесь до теорій щодо гнучкості заробітної плати в ринковій економіці? Яку концепцію щодо гнучкості заробітної плати ви поділяєте і чому?

8. Яке значення щодо зайнятості має в Україні сектор самозайнятості? Чи повинен він розширювати свої межі у відтворенні людського ресурсу?

9. Назвіть основні фази відтворення робочої сили.

10. Яка динаміка кількості і норми безробіття в Україні? Назвіть конкретні статистичні дані за останні 2—3 роки

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання
 14. Контрольні запитання і навчальні завдання