<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

Назвіть основні ознаки змішаної економіки.

2. Чи є різниця між змішаною економікою і багатоукладною економікою?

3. У чому, на ваш погляд, полягає основна функція держави у змішаній капіталістичній економіці?

4. Чи може бути, на вашу думку, економіка змішаною в умовах панування капіталістичних монополій?

5. Назвіть, який з напрямів розвитку змішаної економіки є, на ваш погляд, вирішальним — соціалістичний, неоліберальний, консервативний? Доведіть, чому саме.

6. У чому полягають революційні зміни в трудових відносинах в умовах капіталістичної змішаної економіки?

7. Яке ваше ставлення до двосторонньої монополії на ринку праці? Обґрунтуйте свою позицію.

8. Чи існує експлуатація трудящих в умовах капіталістичної змішаної економіки?

9. Який тип фінансової олігархії в Україні і яке ваше ставлення до цього явища?

10. З’ясуйте, чи тотожні поняття «соціально орієнтована ринкова економіка» і «змішана економіка».

11. Які перспективи розвитку сучасної змішаної економіки?

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання