<<
>>

Контрольні запитання і навчальні завдання

Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства.

2. Наведіть приклади предметної, подетальної і наукової спеціалізації країн.

3. Регіональна інтеграція України: зі Сходом чи з Заходом?

4. Як ви розумієте цілісність світового господарства?

5. У чому полягають зрушення у структурі світового господарства за останні десятиріччя?

6. Які переваги дає країні участь у міжнародному поділі праці?

7. Охарактеризуйте основні історичні етапи розвитку світового господарства.

8. Назвіть країни, які входять до групи країн з перехідною економікою

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання
 14. Контрольні запитання і навчальні завдання
 15. Контрольні запитання і навчальні завдання
 16. Контрольні запитання і навчальні завдання
 17. Контрольні запитання і навчальні завдання
 18. Контрольні запитання і навчальні завдання