<<

Контрольні запитання і навчальні завдання

Назвіть чинники, що породжують глобальні проблеми.

2. Розкрийте роль нового політичного і економічного мислення для упередження і вирішення глобальних проблем.

3. Розкрийте зміст концепції «роззброєння заради розвитку».

4. Дайте визначення конверсії воєнного виробництва. Яке її значення для розв’язання глобальних проблем?

5. Окремі економісти вважають, що розвиток оборонних галузей позитивно впливає на розширене відтворення суспільного виробництва. Якою є ваша думка?

6. Чи здатна світова наука вирішити проблему забезпечення людства сировиною та енергією?

7. Яка роль загальнолюдських інтересів у розв’язанні глобальних проблем?

8. Чи здатне людство здійснити повне роззброєння у ХХІ ст.?

<< |
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Контрольні запитання і навчальні завдання:

 1. Контрольні запитання і навчальні завдання
 2. Контрольні запитання і навчальні завдання
 3. Контрольні запитання і навчальні завдання
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Контрольні запитання і навчальні завдання
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Контрольні запитання і навчальні завдання
 9. Контрольні запитання і навчальні завдання
 10. Контрольні запитання і навчальні завдання
 11. Контрольні запитання і навчальні завдання
 12. Контрольні запитання і навчальні завдання
 13. Контрольні запитання і навчальні завдання
 14. Контрольні запитання і навчальні завдання
 15. Контрольні запитання і навчальні завдання
 16. Контрольні запитання і навчальні завдання
 17. Контрольні запитання і навчальні завдання
 18. Контрольні запитання і навчальні завдання
 19. Контрольні запитання і навчальні завдання
 20. Контрольні запитання і навчальні завдання