<<
>>

Кредит, його функції і форми

Кредит — форма руху позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, що надається в позику. За своєю сутністю він є позичкою в грошовій або товарній формі на умовах повернення зі сплатою процента і характеризує відносини між кредитором і позичальником.

Кредит, виражаючи відносини між кредитором і позичальником, забезпечує при цьому трансформацію вільного грошового капіталу в позичковий.

Необхідність кредиту в ринковій економіці обумовлена самою природою капіталу і закономірностями його кругообігу і обігу в процесі відтворення.

У процесі кредитування відбувається рух тимчасово вільних коштів до господарських суб’єктів, які їх потребують. Кредит необхідний як еластичний механізм, призначений для переливання вільного капіталу з одних галузей в інші і зрівняння норми прибутку між ними. Крім того, кредит дозволяє долати обмеженість індивідуального капіталу на шляху його зростання як складової суспільного капіталу.

Кредит виконує такі функції:

• акумулює і мобілізує грошовий капітал;

• перерозподіляє грошовий капітал;

• сприяє скороченню витрат обігу;

• прискорює концентрацію і централізацію капіталу;

• є інструментом регулювання економіки.

Організація кредитних відносин будується на додержанні принципів повернення, строковості, матеріального забезпечення, платності.

Кредит існує в конкретних формах:

• комерційний — продаж товарів у борг з відстрочкою платежу; знаряддя — вексель, що оплачується через банк;

• банківський — надається банками та іншими кредитно-фінансовими установами, які мають ліцензію, різним господарським суб’єктам у формі грошових позик;

• споживчий надається банками, фінансово-кредитними установами і торговими підприємствами приватним особам для оплати товарів довгострокового користування;

• іпотечний — під заставу;

• державний — позичальник — держава; кредитор — населення і приватний бізнес;

• міжнародний — між державами в грошовій або товарній формі.

Серед усіх форм кредиту центральне місце посідає банківський кредит

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Кредит, його функції і форми:

 1. 11.1. Форми, види та функції кредиту
 2. Функції та форми кредиту
 3. Форми, види та функції кредиту
 4. 9.1. ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
 5. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту
 6. 22. Національний продукт та його форми. Національний дохід та його розподіл
 7. Сутність, функції і форми підприємства
 8. 2.2. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми та основні функції
 9. 20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
 10. Заощадження та його функції
 11. ТЕМА 10. Сутність і функції кредиту
 12. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
 13. Сутність підприємництва, його ознаки і функції
 14. ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ
 15. 26. Прибуток, його форми та стимулююча роль
 16. 11. Товарне виробництво, його розвиток та форми