<<
>>

Максимізація граничної корисності

Домогосподарство як споживач намагається максимізувати свою корисність або величину задоволення, які є наслідком покупки споживчих товарів. Домогосподарство як покупець повинне так упорядкувати своє споживання, щоб кожен окремий товар приносив йому однакову граничну корисність на кожну витрачену гривню.
У такій ситуації члени домогосподарства матимуть максимальне задоволення або корисність від закупок товарів.

Головна умова максимального задоволення корисності така: споживач зі сталим доходом за таких ринкових цін досягне максимального задоволення або корисності, якщо гранична корисність останньої гривні, витраченої на певний товар, є такою самою, як і гранична корисність останньої гривні, витраченої на будь-який інший товар. Середня гранична корисність на гривню всіх товарів за стану рівноваги для споживача називається граничною корисністю доходу.

Цю фундаментальну умову стану рівноваги для споживача (домогосподарства) П. Самуельсон запропонував визначати у вигляді формули:

.

(Див.: Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс: Пер. с англ. — М., 1964. — С. 431.)

Цим правилом максимізації корисності керується на ринку кожен споживач, купуючи товари

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Максимізація граничної корисності:

 1. Сутність граничної корисності
 2. 2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності
 3. Закон спадної корисності
 4. Фактори визначення корисності
 5. Контрольні запитання і навчальні завдання
 6. Головною працею Кейнса є:
 7. Контрольні запитання і навчальні завдання
 8. Споживчий надлишок
 9. Термінологічний словник
 10. Гранична корисність та її сутність
 11. Ефект заміни
 12. Витрати на споживання
 13. Термінологічний словник
 14. Класична теорія про витрати . Теорія трьох фа- кторів виробництва. Неокласична теорія витрат і вартості.
 15. Заробітна плата: неокласичний підхід.
 16. Сутність економічного відтворення та його основні елементи
 17. Вартість і ціна: альтернативні теорії
 18. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи