<<
>>

Метод балансу народного господарства (БНГ)

Баланс народного господарства являє собою систему взаємопов’язаних балансових таблиць, кожна з яких відображає окремі, найбільш принципові сторони економічного процесу. До них належить відтворення: матеріального продукту — сукупного суспільного продукту і чистого матеріального продукту; національного доходу; національного багатства.

Таблиця 16.1

ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ХЛІБА, ВИТРАТИ І ДОДАНА ВАРТІСТЬ (у коп.

за хлібину) {FOTO30}

Для БНГ характерне розмежування двох сфер — матеріального виробництва і так званої невиробничої сфери. Матеріальне виробництво поділяється на виробництво засобів виробництва (І підрозділ) і на виробництво предметів споживання (ІІ підрозділ). Система балансів — це зведений матеріальний баланс, міжгалузевий баланс, зведений фінансовий баланс, баланс грошових доходів, баланс трудових ресурсів та ін.

Отже, БНГ обчислює тільки матеріальне виробництво в економіці, при цьому розмежовується виробництво засобів виробництва і предметів споживання. Концепція СНР, навпаки, розглядає економіку як єдине ціле без принципового розмежування матеріального і нематеріального виробництва. До того ж у СНР принципове значення має система домогосподарств.

За СНР виробнича діяльність — це будь-яка законна діяльність, що приносить дохід. Безумовно, з часом метод БНГ буде вдосконалений, але з урахуванням досягнень СНР. Поки що системі національних рахунків альтернативи немає.

Таким чином, якщо ми повернемося до табл. 16.1, то за системою національних рахунків суспільний продукт, створений за виробництва хлібини, становитиме 90 коп., тоді як за системою БНГ — 207 коп. Це тому що БНГ обов’язково включає розрахунки результатів виробництва проміжного продукту, тобто подвоєний рахунок. Водночас у показниках БНГ є і чистий продукт, який не включає в себе будь-який повторний рахунок

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Метод балансу народного господарства (БНГ):

 1. Господарство світу і України в роки другої світової війни. Післявоєнний розвиток народного господарства (1939-1953 рр.)
 2. Централізоване управління народним господарством
 3. Баланс народного хозяйства
 4. §2. Принципиальные различия между системой национальных счетов и балансом народного хозяйства
 5. Методы государственного регулирования платежного баланса
 6. Торговый баланс и баланс текущих операций
 7. § 72. Единый народный суд
 8. Глава 1 КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
 9. Глава XIX ОХРАНА НАРОДНОГО ЗДОРОВЬЯ
 10. Китайская народная республика в мировой экономике
 11. Иерархические уровни народно-хозяйственного комплекса страны
 12. Экономическая политика правительства Народного фронта
 13. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 14. Китайская Народная Республика в мирохозяйственных связях