<<
>>

Методи державного регулювання економіки

Держава через законодавчі та виконавчі органи намагається впливати на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їх діяльності відповідно до національної економічної політики. Економічні регулятори, які використовує держава, класифікуються за такими видами: прямий вплив на економіку — цілеспрямоване регулювання та система державних замовлень; непрямий вплив на економіку — застосування бюджетно-податкових, грошово-кредитних, амортизаційних, валютних, митних, інвестиційних та інших регуляторів. Співвідношення цих видів регулювання визначається конкретними обставинами, які властиві окремим етапам розвитку економіки чи окремим країнам
<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Методи державного регулювання економіки:

 1. 20.3. Державне регулювання економіки
 2. Тестові завдання. Теорії державного регулювання економіки, 2010
 3. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 4. Головна мета державного регулювання
 5. Основні теорії державного регулювання
 6. Державне регулювання інфляції
 7. 5.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ
 8. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 9. 20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
 10. Основні напрями державного регулювання
 11. Державне регулювання заробітної плати