<<
>>

Міжнародна економічна інтеграція та її форми

Сьогодні якісно новим, найвищим етапом інтернаціоналізації світової економіки є економічна інтеграція, яка набула розвитку через різні об’єднання країн. Такі регіональні об’єднання являють собою більш глибокі, взаємопроникливі економічні зв’язки національних економік різних країн.

Економічна інтеграція («інтер» з латині — цілий) — це широке міждержавне об’єднання, яке діє відповідно до спеціальних угод і має певну організаційну структуру (включаючи спільні керівні та інші установи).

У межах такого об’єднання на території країн-учасниць розгортаються різні види господарської діяльності на особливих пільгових, порівняно з рештою країн, умовах. Йому притаманні глибший міжнародний поділ праці, посилений обмін товарами, послугами, капіталами, робочою силою, прискорення усуспільнення виробництва.

Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції зумовлений такими факторами:

• економічним розвитком країн, груп і регіонів світу в умовах нерівномірності розподілу ресурсів;

• закономірностями НТП;

• тенденціями демографічної ситуації;

• наявністю і необхідністю вирішення глобальних проблем;

• швидким розвитком транспортно-комунікаційних мереж;

• ринковою «уніфікацією» економічного розвитку.

Економічна інтеграція розвивається від простих до більш складних форм (див. рис. 25.2). Найпростішою формою об’єднання є зона преференційної торгівлі, яка передбачає пільговий торговельний режим. Це означає, що дві або більше країн зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, одночасно зберігаючи їх відносно до інших країн. Найбільш показовим прикладом такої форми є Преференційна система Британської Співдружності (1932), яка об’єднувала 48 держав.

У зонах вільної торгівлі діє особливий пільговий режим для країн-учасниць, який передбачає відміну торговельних обмежень, насамперед митних зборів. Типовими прикладами є Європейська асоціація вільної торгівлі (1960), зона вільної торгівлі США — Канада (1988), Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА).

Митний союз вимагає проведення загальної зовнішньоторговельної політики, впровадження єдиного митного тарифу до країн, що не беруть участі в угрупованні. Такі угоди діяли у Бенілюксі (1948), Європейському Союзі (1968).

Найбільш складною формою економічної інтеграції, на думку її ідеологів, є економічний (і валютний) союз, який об’єднує всі названі вище форми з проведенням спільної економічної і валютно-фінансової політики. Перетворення ЕЄС в Європейський Союз (ЄС) — крок у цьому напрямі. Економічна інтеграція повинна завершуватися політичною, що означає створення політичного союзу. Останній передбачає ліквідацію політичних кордонів між державами, тобто фактично їх об’єднання у федеративну державу

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Міжнародна економічна інтеграція та її форми:

 1. 25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації
 2. 30. Міжнародний поділ праці. Основні форми міжнародних економічних відносин
 3. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 4. 26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин
 5. 4.2.5. Економічна інтеграція
 6. 4.2. Форми міжнародних відносин
 7. 26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу
 8. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості
 9. Міжнародний рух капіталу і його форми
 10. Економічне відтворення та міжнародне співробітництво
 11. 2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання: історичний контекст
 12. 2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій як форми господарювання: історичний контекст
 13. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти