<<
>>

Мінімальна заробітна плата

В умовах державного регулювання розподілу національного доходу і доходів населення майже в усіх країнах законодавчо встановлюється мінімальна заробітна плата. Вона націлена на зниження бідності в країні.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи).

На думку фахівців, вона мусить бути прожитковою заробітною платою, за яку некваліфіковані робітники могли б утримувати свої родини. У провідній країні світу — США — вона коливається в межах від 40 до 50% середньої заробітної плати, і нині становить 5,15 дол. на годину

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Мінімальна заробітна плата:

 1. Номінальна і реальна заробітна плата
 2. Заробітна плата: марксистській підхід
 3. 13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата
 4. Заробітна плата: неокласичний підхід.
 5. 23. Заробітна плата, її форми, системи та рівень
 6. 13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата
 7. Продуктивність праці і заробітна плата
 8. 19.3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЕЕ ВИДЫ
 9. Орендна плата
 10. Низкая заработная плата
 11. § 6. Рынок труда. Заработная плата
 12. 41. Заработная плата как метод мотивации персонала
 13. 47.4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
 14. Номенклатурная новинка в эксплуатации: фактическая заработная плата
 15. 34. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: СУЩНОСТЬ, УРОВЕНЬ, ДИНАМИКА. ТЕОРИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
 16. 19.4. РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА ТРУДА (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА) И РАВНОВЕСНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ
 17. ГЛАВА 19. ФИРМА И РЫНОК ТРУДА. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА