<<
>>

Монопольна земельна рента

У країнах з різноманітними природними і кліматичними умовами крім диференціальної та абсолютної ренти існує також монопольна рента. Умовами її утворення є обмеженість і невідтворюваність земель особливої якості чи певні кліматичні умови (землі провінції Шампань у Франції чи біля Коктебеля в Криму).
Це виявляється в тому, що лише на даних землях, лише в даних природно-кліматичних умовах можливе виробництво сільськогосподарських продуктів з особливими якісними характеристиками (наприклад, винограду, чаю, тютюну). Оскільки виробництво такої продукції не може бути збільшене за рахунок залучення до сільськогосподарського обороту нових земель, а постійний і досить високий попит на цю продукцію не задовольняється, виникає можливість реалізувати її за монопольно високими цінами.

Різниця між монопольно високою ціною продукту та економічними витратами і становитиме монопольну ренту, яка надходить у розпорядження землевласника.

Джерело монопольної ренти, як і абсолютної, є поза сільським господарством.

Як правило, це доходи, створені в інших галузях виробництва, що надходять землевласнику на основі перерозподілу. Це не означає, що власник землі обов’язково фізично відділений від землі як засобу виробництва. Рента привласнюється і тоді, коли і власник, і землекористувач об’єднані в одній юридичній особі

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Монопольна земельна рента:

 1. 14.2. Земельна рента та її форми
 2. 22.1. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ. АРЕНДА
 3. Диференціальна земельна рента
 4. 24. Земельна рента. Ціна землі
 5. Абсолютна земельна рента
 6. 33. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА КАК ДОХОД ЗЕМЛИ. ТЕОРИИ РЕНТЫ
 7. ГЛАВА 22. ФИРМА И РЫНОК ЗЕМЛИ. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА. АРЕНДА. ЦЕНА ЗЕМЛИ
 8. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 9. Оценка монопольной власти
 10. Земельные ресурсы РФ. Распределение земельных ресурсов по категориям и по угодьям.
 11. Рента
 12. 1. Природные ресурсы как экономический фактор. Рента
 13. Економічна рента і експлуатація найманої праці
 14. 22.2. ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ
 15. 3.11. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
 16. Ограничения на залог земельных участков
 17. Особенности ипотеки земельных участков
 18. 1. Механизм функционирования земельного рынка