<<
>>

Норми прибутку

Підприємство завжди орієнтовано на прибутковість — здатність створювати прибуток. Прибутковість підприємства визначається як абсолютно — у грошовому вираженні, що є масою прибутку, так і відносно — у нормі прибутку.
Норма прибутку розраховується як відношення прибутку в грошовому вираженні до всього авансованого капіталу, виражене у відсотках.

Норма прибутку =

Норма прибутку свідчить про ступінь прибутковості капіталу в конкретній сфері його застосування. На масу прибутку впливають фактори, які визначають обсяг виробництва, і ціна, за якою реалізується продукція. Але основний і визначальний фактор збільшення прибутку — це зниження витрат виробництва.

Самі витрати виробництва перебувають під впливом цілої низки факторів, головним серед яких є використання досягнень науки і техніки, що матеріалізуються у виробництві в більш удосконалених засобах виробництва та в більш кваліфікованій робочій силі.

Незважаючи на те що залучення додаткових, більш досконалих факторів коштує більших витрат, їх високоефективна віддача перекриває витрати на залучення. Іншим фактором зниження витрат і, відповідно, збільшення прибутку є зниження ціни на економічні ресурси. Це сприяє розширенню масштабів виробництва з тими самими фінансовими ресурсами.

На норму прибутку впливає економічна політика держави. Держава через свою фіскальну політику може створити сприятливі умови для функціонування капіталу в певній сфері

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Норми прибутку:

 1. Проблеми максимізації прибутку монополіста
 2. Сутність прибутку і його структура
 3. 7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку
 4. Контрольні запитання і навчальні завдання
 5. Банківський прибуток
 6. В чому відображається другий компонент «ефективного попиту»?
 7. 26. Прибуток, його форми та стимулююча роль
 8. Сутність позичкового процента
 9. Сутність позичкового капіталу
 10. Оборот капіталу
 11. Теми рефератів
 12. Ознаки капіталізму вільної конкуренції
 13. Торговий прибуток
 14. Конкуренція, її сутність і функції
 15. Термінологічний словник
 16. Термінологічний словник
 17. Кредит, його функції і форми
 18. Семінар 5
 19. Сутність категорії «капітал»