<<
>>

Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки

На підставі досвіду розвинутих країн українські вчені-економісти сформулювали головні напрями та інструменти державного регулювання економіки. У процесі ринкової трансформації економіки України найдоцільнішим є використання на практиці таких інструментів державного регулювання, як фіскальна політика, грошово-кредитна політика НБУ, інвестиційна політика, регулювання цін і валютного курсу, державні замовлення (контракти).

Нагадаємо, що головні елементи механізму державного регулювання економіки описують терміни: суб’єкт, об’єкт, методи і засоби.

Суб’єкти — це носії, виразники та виконавці господарських інтересів, насамперед соціальні групи, що відрізняються одна від одної за такими ознаками: майно, доходи, види діяльності, професії, галузеві та регіональні інтереси.

Це — наймані робітники та власники підприємств, фермери та земельні власники, управлінці та акціонери, інвестори та ін. У кожної з цих груп є свої інтереси, зумовлені їхнім соціально-економічним становищем, а також належністю до того чи іншого регіону, виду діяльності.

Виразником господарських інтересів у ринковій економіці є об’єднання, асоціації, профспілки, спілки підприємців і фермерів тощо. Виразниками соціально-економічних, культурних, екологічних, регіональних інтересів є також політичні партії. Наймогутніші виразники господарських інтересів — це спілки підприємців та профспілки. Вони реалізують власні концепції соціально-економічної політики, намагаючись максимально вплинути на державну економічну політику.

Виконавцями господарських інтересів держави є органи державної та місцевої влади, а також Національний банк .

Об’єкти державного регулювання економіки — це сфери, галузі економіки, а також ситуації, явища та умови соціально-економічного життя країни, де виникли або можуть виникнути труднощі, проблеми, які не вирішуються автоматично або можуть бути вирішені у віддаленому майбутньому, тоді як їх вирішення конче потрібне для нормального функціонування економіки та підтримання соціальної стабільності.

Об’єктами державного регулювання економіки прийнято вважати: економічний (інвестиційний) цикл; секторну, галузеву та регіональну структури господарства; умови нагромадження інвестиційного капіталу; зайнятість населення; грошовий обіг; платіжний баланс; ціни та умови конкуренції; підготовку та перепідготовку кадрів; довкілля; зовнішньоекономічні зв’язки.

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки:

 1. 12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки
 2. 8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 3. Суб’єкти та об’єкти товарних відносин
 4. ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
 5. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти
 6. 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом
 7. Суб’єкти та об’єкти власності
 8. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 9. Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи
 10. 11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин
 11. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України
 12. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти
 13. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 14. 2.11.3. Суб’єкти міжнародного туризму, специфіка їх цілей та діяльності
 15. 2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
 16. 2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка
 17. 1. Громадянське суспільство як суб’єкт міжнародної співпраці
 18. Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності