<<
>>

Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації

Змішану економіку іноді ототожнюють з соціально-реформістською та соціально орієнтованою ринковою економікою.

Обидві концепції мають спільні риси: необхідність соціалізації ринкової економіки, оптимальне поєднання ринкової економіки та індикативного планування, регулювання економіки, соціальний захист населення.

Відрізняються підходи тим, що соціалізація економіки, на думку представників першої концепції, відбуватиметься шляхом перерозподілу виробленого доходу «державою добробуту» за впровадження планування економіки, а на думку представників другої — шляхом конкуренції і підвищення економічної ефективності ринкового господарства, ефективності виробництва, однак, і вони сьогодні не заперечують необхідність перерозподілу національного доходу.

Необхідність соціалізації економіки визначається, по-перше, негативними соціально-економічними наслідками розвитку вільної ринкової економіки (банкрутства, безробіття, кризи, бідність), існуванням інвалідів, хворих, багатодітних та інших соціально незахищених верств населення, і по-друге, зростанням ролі людського фактора в сучасному виробництві і суспільстві та необхідністю створення нормальних умов для відтворення робочої сили більш високої якості незалежно від рівня доходу особи, сім’ї або участі у виробництві взагалі

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації:

 1. Ідеологічні орієнтації українського суспільства
 2. 2.2.5. Концепція правової, соціальної держави
 3. 1. Соціально-правова держава як результат політичної і соціальної модернізації України
 4. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ
 5. 19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва
 6. 1.1 Сутність економічного району та об’єктивний комплексний характер його формування
 7. 15.1. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку
 8. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування
 9. Необхідність перерозподілу національного доходу державою
 10. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі
 11. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИ-ТУ
 12. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер
 13. 2.4.1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму
 14. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування
 15. 8.1. ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ КРЕДИТУ
 16. Роботи Фельдмана також доводили необхідність сполучення: