<<
>>

Об’єктивні основи формування доходів населення

Доходи населення є визначальною складовою розподілу національного доходу. Економічна теорія пояснює розподіл доходів як результат попиту на продуктивні послуги та їх пропонування. Мова йде про ринкову економіку і про працю.
Попит на працю як основне джерело доходів населення та пропонування праці впливають на величину доходів у вигляді заробітної плати. Крім того, слід пам’ятати, що величина заробітної плати залежить і від вартості робочої сили. У попередніх темах уже було визначено економічну природу заробітної плати. У цій темі розглядаються доходи населення в цілому та їх розподіл за складовими.

Соціальна нерівність, її причини та вплив на економічне зростання є предметом вивчення в цій темі. В економічній теорії висуваються різні концепції стосовно суперечностей у розподілі доходів. Марксизм пояснює його існуванням експлуатації трудящих, тобто згідно з теорією трудової вартості заробітна плата не є відображенням вартості робочої сили; маржиналізм — теорією граничної продуктивності факторів виробництва; неокласичний напрям — індивідуальними здібностями та грою ринкових сил. Кожна з точок зору характеризує відповідний бік розподілу доходів населення.

Доходи населення чи господарств формуються за рахунок надання послуг робочою силою, індивідуальної трудової діяльності, власності, соціальних трансфертних платежів тощо. Граничною нижньою межею величини доходів населення є прожитковий мінімум. Це вартісна величина необхідних для підтримання фізіологічної життєдіяльності людини засобів існування. Якщо індивідуальні доходи нижче цієї межі, то наступає скорочення населення в країні. Крім того, в суспільстві є частина непрацездатного населення, яке вимагає матеріальної підтримки. Держава здійснює перерозподіл національного доходу через систему соціальних виплат. Перерозподіл доходів є однією з функцій уряду

<< | >>
Источник: К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.. Політична економія: Навч. посібник. 2001

Еще по теме Об’єктивні основи формування доходів населення:

 1. 17.2. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення
 2. 23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі «державного соціалізму»
 3. 21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму
 4. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація
 5. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 6. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 7. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
 8. ГЛАВА 48. КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
 9. Джерела особистих доходів
 10. Розподіл доходів між домогосподарствами
 11. 16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів
 12. Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу
 13. 2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК
 14. 2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК
 15. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 16. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 17. Пропаганда і формування здорового способу життя